ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS

Jelen webhelyet (a hozzá hivatkozással kapcsolódó valamennyi webhelyet kizárva) a Lactalis Hungária Kft. (székhely: 1139 Budapest, Forgách u. 9/b., cégjegyzékszám: 01-09-877110,) kezeli (továbbiakban: „Üzemeltető”).

A webhelyre történő belépéssel Ön elfogadja, hogy a jelen jogi nyilatkozat kötelezi Önt. Ha nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, ne lépjen be. Az Üzemeltető cégeinek egyéb webhelyei eltérő feltételekkel működhetnek, így az egyes webhelyekre vonatkozó feltételeket külön el kell olvasni.

Ha bármilyen kérdése vagy panasza lenne webhelyünkkel kapcsolatban, forduljon hozzánk az alábbi címen: info@galbani.hu vagy Lactalis Hungária Kft., 1139 Budapest, Forgách u. 9/b.

A jelen Felhasználási Feltételekre Magyarország jogszabályai, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi IV. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

SZELLEMI TULAJDONJOGOK

Valamennyi szellemi tulajdonjog, beleértve, de nem kizárólagosan a webhelyen szereplő összes szöveg, illusztráció, hang, szoftver és egyéb anyag szerzői vagy védjegyjogait, az Üzemeltető vagy annak kapcsolt vállalkozásai tulajdonát képezi, vagy az érintett jogosult engedélyével került a webhelyre.

Önnek jogában áll a webhely egyes részeit kinyomtatni vagy merevlemezre letölteni, és más személyekkel megosztani, feltéve hogy ezt kizárólag tájékoztató jelleggel teszi. Az Ön által készített valamennyi másolatnak tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: Copyright © Lactalis Hungária Kft. Minden jog fenntartva.

ELŐZETES ÍRÁSBELI JÓVÁHAGYÁSUNK NÉLKÜL ÖNNEK TILOS:

  1.  kereskedelmi célokra használni a webhelyet, illetve annak bármely részét (vagy ezek másolatát) és/vagy a rajta szereplő márkákat; és
  2.  módosítani a webhelyet (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe (például nyomtatott dokumentumba, blogba vagy harmadik fél webhelyébe).

TARTALOM

A jelen webhely tartalmát a lehető leggondosabban állítottuk össze. A webhely azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik. Az Üzemeltető nem garantálja a webhely tartalmának helyességét, naprakészségét és teljességét, sem a webhely megszakítás- és hibamentes működését.

FELELŐSSÉG

A törvény által megengedett mértékig az Üzemeltető – ideértve annak kapcsolt vállalkozásait, vezetőit és alkalmazottait – ezennel kizár minden felelősséget a webhely Ön általi használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért.

A WEBHELYHEZ HIVATKOZÁSSAL KAPCSOLÓDÓ WEBHELYEK

A webhely tartalmazhat olyan más webhelyekre vonatkozó utalásokat (pl. RSS feed, külső blogok, hivatkozás, banner, gomb), amelyek webhelyünk egy adott szegmenséhez kapcsolódnak. Ez nem jelenti automatikusan azt, hogy az Üzemeltetőnek bármilyen kapcsolata lenne ezekkel a webhelyekkel vagy tulajdonosukkal. Az ilyen webhelyekkel és a rajtuk szereplő információkkal kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállalunk. Amennyiben az előbbiekben említett webhelyeken jogsértő tartalommal találkozunk, fenntartjuk a jogot, hogy azt eltávolítsuk vagy ne jelenítsük meg a weboldalunkon.

COOKIE-K HASZNÁLATA

Bizonyára hallott már a cookie-król; ezeket a fájlokat vagy információkat a böngésző menti az Ön számítógépének merevlemezére. A webhelyünkön tett látogatása során alkalmazhatunk cookie-kat vagy hasonló eszközöket adatgyűjtésre, például a webhelyünk Ön által felkeresett részeire vagy a webhelyünkön keresztül igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozóan. Ezeket az információkat arra használjuk, hogy webhelyünket és termékeinket a lehető legtökéletesebben az Ön érdeklődéséhez és igényeihez igazítsuk. A cookie-k továbbá segíthetnek az Ön webhelyünkön végzett jövőbeli tevékenységének felgyorsításában.

Önnek lehetősége van a cookie-k elfogadására vagy elutasítására a böngészője beállításainak módosításával. A cookie-k letiltása esetén azonban előfordulhat, hogy webhelyünk bizonyos interaktív funkcióit nem tudja majd használni.

A cookie-k kezelésének számos különböző módja van. Amennyiben Ön több számítógépet használ különböző helyszíneken, ellenőriznie kell, hogy mindegyik böngésző cookie-beállításai megfelelnek-e az Ön igényeinek. Böngészője cookie-mappájából egyszerűen törölheti a telepített cookie-kat.

A webhelyünkön végzett statisztikai méréseket felhasználhatjuk a webhely-látogatási élmény személyre szabására, valamint – névtelenül és összesítve – a webhely használatával kapcsolatos statisztikák kiértékelésére. Az Ön számítógépére vonatkozó információk, pl. az IP-cím, az internetböngésző és operációs rendszer típusa ugyancsak begyűjthetők.

MÓDOSÍTHATÓK-E A JELEN FELTÉTELEK?

Az Üzemeltető fenntartja a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat jövőbeni módosításának jogát, ezért javasoljuk, hogy időnként újra látogasson el a Nyilatkozatot tartalmazó weblapra.